AKCE 10 + 1

od 1. 3. 2019

do 31. 7. 2019.

HAVÍŘOV A OKOLÍ

HAVÍŘOV A OKOLÍ

Akce probíhá v termínu od 1.3. 2019 do 31.7.2019.

Účastník akce je zákazník, který využije jízdy vozidlem naší taxislužby ve dnech: neděle (od 8,00) až pátek (do 16,00) a obdrží od řidiče kartičku opravňující jej k účasti. Po zaplacení jízdy, získá zákazník od řidiče kartičku se zaznamenanou první jízdou.

Pravidla a podmínky akce 10+1 s VAŠETAXI:

Akce probíhá v termínu od 1.3. 2019 do 31.7.2019.

Účastník akce je zákazník, který využije jízdy vozidlem naší taxislužby ve dnech: neděle (od 8,00) až pátek (do 16,00) a obdrží od řidiče kartičku opravňující jej k účasti.

Po zaplacení jízdy, získá zákazník od řidiče kartičku se zaznamenanou první jízdou.

Při každé následující jízdě kterýmkoliv vozidlem naší taxislužby bude na tuto kartičku zaznamenán aktuální počet jízd až do počtu 10.

Po dosažení počtu 10 placených jízd, získává zákazník nárok na 1 jízdu zdarma v rámci města Havířova v délce maximálně 6km.

Na využití volné jízdy zdarma je zákazník povinen upozornit řidiče při nástupu a po dokončení této jízdy odevzdat slevovou kartičku řidiči místo úhrady v hotovosti.

Kartičky nevyužité do konce termínu, tedy 31.7.2019 pozbývají platnosti bez náhrady.